Perakende Planlama

Hazır giyim perakendeciliği konusunda Amerika Birleşik Devletleri’nde önde gelen kaynak eserlerden birisi olan ve Grace I. Kunz tarafından yazılan bu kitap dilimize Perakende Planlama Ürün, Stok, Görsel Sunum ve Sevkiyat Yönetimi Merchandising olarak kazandırılmıştır. Merchandising Tema Mağazıcılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Osman Şentürk’ün  ifadesi ile ‘gelecekteki müşteri ihtiyaç ve taleplerini ve zamanı geldiğinde müşterinin hangi koşullarda nasıl bir davranış sergileyebileceğini tahmin etme, planlama ve yönetme sanatı’  olarak tanımlanmaktadır.

Kitap toplam 572 sayfadan ibaret olup, dört ana kısımdan ve 12 bölümden oluşmaktadır. Birinci kısımda Merchandising Teorisi, ikinci kısımda Merchandising Planı, üçüncü kısımda Ürün Serileri Geliştirmek ve Sunmak ve dördüncü kısımda ise Merchandising Kariyer Fırsatları ana başlıklarını kapsamaktadır.  Bu bölümler şu başlıklar altında toplanmıştır:

1-      Merchandising Kavramları

2-      Merchandising Teknolojisi

3-      Merchandising Sistemleri

4-      Mal Planlamasının Temelleri

5-      Fiyatlandırmadaki Merchandising Perspektifleri

6-      Mal Bütçelerini Planlama ve Kontrol

7-      Mal Çeşitliliklerini Planlamak ve Kontrol Etmek

8-      Ürün Serileri Geliştirmek

9-      Ürün Serilerinin Sunumu

10-   Küresel Tedarik

11-   Müşteri / Satıcı İlişkileri

12-   Merchandising ile İlişkili Kariyer Gelişimi

Her bölümde vaka analizleri ile desteklenen bu kitap, okuyucuya öğrenme etkinlikleri yardımıyla öğrenilen kavramları uygulama imkanını da vermektedir. Kitap hazır giyim perakendeciliği üzerine yazılmış olmakla  beraber, Türkiye’de hızlı bir şekilde gelişen perakendecilik sektörü üzerine yazılmış olan uygulamalı ve teorik kaynak eser boşluğunu doldurabilecek eserlerden bir tanesidir. Kitap sonunda yer alan merchandising sözlüğü perakendecilik sektöründe halen çalışanlar ve ileride bu sektörde çalışmayı düşünenler için kavramları özetlemede eşsiz bir değere sahiptir.

Çevirenler:

H. Neslihan Demiriz ve Ayhan Demiriz

Kitaba ait CD’yi buradan yükleyebilirsiniz.

Sizler için faydalı olacağını düşündüğüm Merchandising Sözlüğü’nü lütfen gözden geçirin.