Perakende Planlama

Hazır giyim perakendeciliği konusunda Amerika Birleşik Devletleri�nde �nde gelen kaynak eserlerden birisi olan ve Grace I. Kunz tarafından yazılan bu kitap dilimize Perakende Planlama �r�n, Stok, G�rsel Sunum ve Sevkiyat Y�netimi Merchandising olarak kazandırılmıştır. Merchandising Tema Mağazıcılık A.Ş. Genel M�d�r Yardımcısı Osman Şent�rk��nifadesi ile �gelecekteki m�şteri ihtiya� ve taleplerini ve zamanı geldiğinde m�şterinin hangi koşullarda nasıl bir davranış sergileyebileceğini tahmin etme, planlama ve y�netme sanatı�olarak tanımlanmaktadır.

Kitap toplam 572 sayfadan ibaret olup, d�rt ana kısımdan ve 12 b�l�mden oluşmaktadır. Birinci kısımda Merchandising Teorisi, ikinci kısımda Merchandising Planı, ���nc� kısımda �r�n Serileri Geliştirmek ve Sunmak ve d�rd�nc� kısımda ise Merchandising Kariyer Fırsatları ana başlıklarını kapsamaktadır.Bu b�l�mler şu başlıklar altında toplanmıştır:

1-      Merchandising Kavramları

2-      Merchandising Teknolojisi

3-      Merchandising Sistemleri

4-      Mal Planlamasının Temelleri

5-      Fiyatlandırmadaki Merchandising Perspektifleri

6-      Mal B�t�elerini Planlama ve Kontrol

7-      Mal �eşitliliklerini Planlamak ve Kontrol Etmek

8-      �r�n Serileri Geliştirmek

9-      �r�n Serilerinin Sunumu

10-   K�resel Tedarik

11-   M�şteri / Satıcı İlişkileri

12-   Merchandising ile İlişkili Kariyer Gelişimi

Her b�l�mde vaka analizleri ile desteklenen bu kitap, okuyucuya �ğrenme etkinlikleri yardımıyla �ğrenilen kavramları uygulama imkanını da vermektedir. Kitap hazır giyim perakendeciliği �zerine yazılmış olmaklaberaber, T�rkiye�de hızlı bir şekilde gelişen perakendecilik sekt�r� �zerine yazılmış olan uygulamalı ve teorik kaynak eser boşluğunu doldurabilecek eserlerden bir tanesidir. Kitap sonunda yer alan merchandising s�zl�ğ� perakendecilik sekt�r�nde halen �alışanlar ve ileride bu sekt�rde �alışmayı d�ş�nenler i�in kavramları �zetlemede eşsiz bir değere sahiptir.

�evirenler:

H. Neslihan Demiriz ve Ayhan Demiriz

Kitaba ait CD�yi buradan y�kleyebilirsiniz.

Sizler i�in faydalı olacağını d�ş�nd�ğ�m Merchandising S�zl�ğ��n� l�tfen g�zden ge�irin.